نبرد سربازان در ارتفاعات عملیات پرچم های سحر


نبرد رزمندگان در ارتفاعات عملیات پرچم های سحربه گزارش خبرنگار حماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد حفاظت پرس، عملیات فجر الفجر در گذشته تاریخی ۲۰/۰۹/۱۳۶۰ در قلمرو گیلان الغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الشیاکوه همراه خود الرمز هر دو مهدی (عج) تکمیل شد. توسط سربازان اسلام در نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران ایران. همراه خود هدف آزادسازی ارتفاعات غربی گیلانغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیاکوه.

پس اجتناب کرده اند موفقیت عملیات سومن ائمه اطهار (علیهم السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پیگیری تکنیک آزادسازی مناطق اشغالی، مقرر شد جدا از عملیات عظیم (عالی سلسله عملیات به تماس گرفتن کربلا)، چندین عملیات محدود انجام شود. عملیات در جبهه های مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعزام آن مناطق به جبهه جنوبی جلوگیری تبدیل می شود.

عملیات فجر اجتناب کرده اند مهمترین عملیات های این سلسله عملیات بود. نیازها عملیات کنار هم قرار دادن سازی برای آزادسازی قصرشیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک کردن به شهر اشغالی قصرشیرین برای انهدام نیروهای دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند آرام سازی نیروهای دشمن در جبهه مرکزی بود.

قلمرو عملیاتی دارای ۲ محور بی نظیر بود. طلای سربل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان غرب. محور سربل الذهاب جدا از ارتفاعات متنوع اجتناب کرده اند جمله «پروتاب» دارای آبدره های استراتژیک در حاجیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گورک قاسم آباد است کدام ممکن است بزرگراه گیلان – غرب – قصر شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سویه ها مواصلاتی در عقبه اجتناب کرده اند آن حرکت می تدریجی. دشمن در محور غربی گیلان کدام ممکن است وسعت بیشتری نسبت به محور گلد سربل دارد، ارتفاعاتی چون شیاکوه، سورتا، شرمیان، دیجکش، بزنیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ارتفاع تولید دیگری موجود است.

در گذشته اجتناب کرده اند آغاز عملیات دشمن همراه خود گردان های ۲، ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹ پیاده کوهستانی آسیب پذیر، عالی گردان اجتناب کرده اند تیپ ۲۲ پیاده کوهستان، عالی گردان تانک اجتناب کرده اند لشکر ۴ پیاده کوهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی گردان اجتناب کرده اند نیروهای ویژه در قلمرو حضور داشتند. اجتناب کرده اند تیپ ۴ پیاده کوهستان، عالی گردان اجتناب کرده اند تیپ ۴۱۲ پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ گروهان کماندویی.

نیروهای خودی عبارت بودند اجتناب کرده اند تیپ ۱۱ پیاده سپاه پاسداران، سه گردان اجتناب کرده اند تیپ ۵۸ ذوالفقار، تیپ ۲۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۵ زرهی، عالی گردان اجتناب کرده اند تیپ ۲۹۰ زرهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی گردان ژاندارمری. در ساختار عملیاتی سه کریدور بی نظیر فکر شد. راهرویی اجتناب کرده اند ارتفاعات سنبله در جنوب پادگان ابوذر آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ارتفاعات «پرفتاب» می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان پس اجتناب کرده اند برداشتن بزرگراه گیلان غربی همراه خود قصرشیرین در قلمرو بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو بیشتر سرطان ها تلاقی می تدریجی. تنگه قاسم آباد. در محور گیلان غرب. تیپ ۵۸ ذوالفقار برای انهدام تانک های دشمن در قاسم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل راه حرکت تانک های خودی برای برداشتن راه گیلانغرب به قصرشیرین گروه ضربتی داشت.

۲ گذرگاه تولید دیگری در قلمرو کلی گیلان الغرب محدوده شدند. کریدوری کدام ممکن است اجتناب کرده اند بزرگراه آسفالت گیلان-غرب کاخ شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای آوازن {به سمت} غرب برای اتصال به نیروهای کریدور شمالی (گذر اول) استفاده می تدریجی. بخش سوم اجتناب کرده اند چاگالوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارپلات آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارمیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیاکوه به بالا می رسد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است هر عالی اجتناب کرده اند راه های بی نظیر دارای چندین راه فرعی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مستقلی را انجام می دهند. عملیات ها نیز توسط ۴ وسط فرماندهی مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت می شد. این امکانات فرماندهی خرس پیام های امام خمینی، شهید رجایی، شهید بهنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید بهشتی ورزش می کنند. هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت درست عملیات همراه خود وسط فرماندهی امام خمینی (ره) بود.

وضعیت خاص قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافت در محورهای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم پرسه زدن در برخی سویه ها درهم آمدن است تصمیم گیری زمان آغاز نبرد همراه خود دشمن در ساعت سه بامداد ۲۰/۰۹/۱۳۶۰ بود، با این حال همراه خود مشکلاتی اجتناب کرده اند جمله هوشیاری دشمن در برخی محورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف {به دلیل} پیچیدگی پایین، نیروها اجتناب کرده اند مسیر بی نظیر باعث انجام عملیات زودتر اجتناب کرده اند موعد مقرر همراه خود تصویر «مهدی ادرکنی علیه السلام» شدند. “. همراه خود آغاز عملیات، دشمن در مدت زمان کوتاهی پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تسلط کافی بر قلمرو توانست جلوی پیشروی نیروهای شخصی را بگیرد. در محور سربل الذهاب، نیروهای جمهوری اسلامی علیرغم ناکامی در اشغال تنگه کورک، تقاطع ارتفاعات سانی را به تصرف شخصی درآوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه گیلان – غرب – قصر شیرین را بستند. نبرد در محور گیلان غرب نیز جسورانه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای پرانرژی {در این} محور سودآور شدند قله شیکوه را به تصرف شخصی درآورند کدام ممکن است فراوان شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح به در کنار دارد.

امتحان شده سربازان خودی در روز اول عملیات با بیرون اصلاح باقی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای عراقی در ساعت شب دوم عملیات همراه خود تجزیه و تحلیل وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری محل استقرار نیروهای مهاجم توانستند در محور الشیاکوه به گشت زنی بپردازند. پاتک همراه خود از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری نیروهای دیگری خنثی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای عراقی با بیرون موفقیت از بین بردن شدند. به دلیل منقل دشمن در تمامی محورها عمق گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نیروهای خودی (به مدیریت نظامی) ابتدا در محور دیسکیش محور شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس فراوان تولید دیگری اجتناب کرده اند نیروها عقب نشینی کردند. این عقب نشینی کدام ممکن است با بیرون اطلاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق فرماندهی عملیاتی صورت گرفت، مکان محور سرتان را اجتناب کرده اند جناحین به خطر انداخت کدام ممکن است به دلیل نیروهای مستقر {در این} محور همراه خود وجود از دوام از حداکثر مجبور به عقب نشینی شدند.

در مجموع در حالی کدام ممکن است سه روز پس اجتناب کرده اند آغاز عملیات تنها ارتفاعات شیکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برفتاپ در اختیار نیروهای خودی بود، پاتک های با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوالی دشمن اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم امکان پشتیبانی نیروها {به دلیل} شکاف بیش از حد جاده مقدم اجتناب کرده اند عقبه اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری پس اجتناب کرده اند ۱۷ روز از دوام، دشمن در ارتفاعات مذکور تسلط شخصی را به انگشت گرفت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه نیروهای جمهوری اسلامی نتوانستند به پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت نیازها به انگشت آمده {در این} الگو انگشت یابند، با این حال در کل ۱۷ روز نبرد سودآور شدند آزمایشات سنگینی را بر روی دشمن انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات سنگینی به ۲۰۰۰ کشته، مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰ وارد کنند. اسیر. کسب درآمد عملیات بعدی این تجربیات عبارتند اجتناب کرده اند:

– در ترکیب نیروهای سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی جدا از بحث فرماندهی، مسئله تصمیم گیری کننده در جهت دهی نیروها، سیستم ارتباطات است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سامانه ارتباطی در عملیات خرس مدیریت درست تیپ ذوالفقار نظامی بود، هدایت نیروها در حین عملیات همراه خود اشکال مواجه شد.

در مناطق ناسازگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نیروی انسانی فوق العاده مهم است.

روحیه بیانیه سوگند خورده طلبی اگرچه متعدد اجتناب کرده اند سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودها را برطرف می تدریجی، با این حال باید همراه خود آمادگی بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی رزمنده در کنار باشد. ویژه به ویژه در مناطق کوهستانی کدام ممکن است خواستن به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی ویژه دارند.

– منقل نیروهای ارتش جمهوری اسلامی به مواضع دشمن برخلاف دشمن در ارتفاعات کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تأثیر بود. این امر جدا از ضعیف مهمات، {به دلیل} نقطه ضعف گاردهای نظامی است. فرماندهان سپاه در حین عملیات متوجه شدند کدام ممکن است باید به همان اندازه حد امکان منقل نشانی تشکیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن آموزش، اجتناب کرده اند حداقل منقل در قلمرو نهایت استفاده را ببرند.

انتهای پیام/ ۱۱۲


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید