NFT ها به جامعه اجتماعی اینستاگرام اضافه شدند


مدل زاکربرگ، سرپرست مسئله متا، گفتن کرده است کدام ممکن است این جامعه اجتماعی آخر در ماه های بلند مدت پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل های فراوان NFT ها را به اینستاگرام اضافه خواهد کرد.

به گزارش سرویس خبری فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، اواخر سال قبلی اینستاگرام اجتناب کرده اند اضافه شدن NFT به این جامعه اجتماعی خبر داد. مدل زاکربرگ قبلاً در SXSW گفتن کرده بود کدام ممکن است این پلتفرم در کل زمان همراه خود اضافه شدن NFT ها توسعه خواهد کشف شد. به معنای واقعی کلمه هستند در مشخصه جدید امکان حاضر NFT ها در تصویر پروفایل شخص موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این می توانند این NFT ها را تحمیل، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا کنند.

پیش اجتناب کرده اند این خبر اختلاط NFT در fb را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینستاگرام چاپ شده شده بود. در واقع ادامه دارد عمیق مناسب متای وارد شده به بازار NFT چاپ شده نشده است. با این حال خاص است کدام ممکن است این نمایندگی در بلند مدت چه این سیستم هایی {در این} زمینه می تواند داشته باشد. طبق ادعا جدیدترین مدل زاکربرگ، این موضوع اکنون تایید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی دسترس در بازار NFT عالی تر {خواهد بود}. مدیرعامل سابق فیسبوک پیش اجتناب کرده اند این به ورود NFT را انتخاب کنید و انتخاب کنید Metavars به ​​بازار ردیابی کرده بود. این ۲ قلمرو جدید را تحت سلطه دنیای دیجیتال نیز نامیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید