وزارت حفاظت روسیه: وسط آموزشی نیروهای خارجی در اوکراین را منهدم کردیم
روسیه پیشتر روز چهارشنبه گفتن کرده بود کدام ممکن است ۱۰۰ سرباز اوکراینی و مزدور خارجی را در جهان ژیتومیر همراه خود موشک های فوق العاده از واقعی هدف قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید