ابزار جدید انویدیا با کمک هوش مصنوعی عکسها ۲ بعدی را به صحنه های سه بعدی تغییر می تدریجی


انویدیا با کمک ابزار جدید شخصی به تماس گرفتن NeRF کدام ممکن است اساساً مبتنی بر هوش مصنوعی است، عکسها ۲ بعدی را به صحنه های سه بعدی تغییر می تدریجی.

انویدیا اجتناب کرده اند ابزار جدیدی به تماس گرفتن NeRF برای تحمیل عکسها سه بعدی با کمک هوش مصنوعی افشا کرد. انویدیا عنوان این تجهیزات را اجتناب کرده اند بخش فناوری تابش عصبی انواع کرده است. این فناوری محصول دانشکده کالیفرنیا، برکلی، وسط تحقیقات گوگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده کالیفرنیا است.

در این روش با ترتیب رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق آفتاب عکسها دوبعدی می توان صحنه های سه بعدی را با پیوستن عکسها اجتناب کرده اند زوایای مختلف با استفاده اجتناب کرده اند هوش مصنوعی ساخت کرد. در این روش علاوه بر این عکسها، مکان دوربین نیز داده ها ساخت می تدریجی.

تا به بلافاصله ابزارهای زیادی برای تغییر عکسها دوبعدی به ۳ بعدی بهبود داده شده است کدام ممکن است هر کدام اجتناب کرده اند آنها زمان انتظاری برای معنی رندر خواهند داشت. به مشاوره انویدیا، ابزار جدید Essen قادر است این مانکن ها را سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمی اصولاً بسازد. به منظور که زمان معنی رندر نزدیک به صفر باشد.

علاوه بر این این، با افزایش سرعت این فناوری، علاوه بر این پیاده سازی ساده، گسترش کاربردهای شخصی را نیز توسعه خواهد داد. ایشا سالیان اجتناب کرده اند Nvidia می گوید: «اجتناب کرده اند این سیستم های مهم Instant NeRF می توان برای تحمیل آواتار یا صحنه در دنیای دیجیتال استفاده کرد. علاوه بر این می توان اجتناب کرده اند آن برای تحمیل نمایندگی کنندگان در کنوانسیون ویدیویی یا تحمیل نقشه های دیجیتال سه بعدی استفاده کرد. این فناوری علاوه بر این ممکن است در عکسها ۲ بعدی برای آموزش درک ابعاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید اجسام برای آموزش ربات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین های خودران استفاده شود. علاوه بر این این، در ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه برای تحمیل جو های دیجیتال دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای اصولاً استفاده احتمالاً خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید