برای عاملان قتل غزل حیدری کیفرخواست صادر شد
قتل منصفانه زن ۱۷ ساله توسط همسرش در اهواز یکی اجتناب کرده اند تلخ ترین پرونده های جنایت سال قبلی بود. جنایتی کدام ممکن است به‌طور در عمق در لبخند کج‌دل شخص جوانی کدام ممکن است جنایت هولناک شخصی را جلوی دوربین تلفن در کنار نماد می‌دهد آینه است.

دیدگاهتان را بنویسید