اروپا خواهان افزایش بدست آمده کمیت بنزین اجتناب کرده اند روسیه شدبه گزارش خبرگزاری مکعب، سرگئی کوپریانوف گفتن کرد کدام ممکن است تقاضا بلعیدن‌کنندگان ecu برای بنزین روسیه تا چهارم اردیبهشت‌ماه به ۵۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار متر تاس در روز رسید، این در حالی است کدام ممکن است گازپروم به‌طور روال به تهیه کنید بنزین اروپا با هدف ترانزیت شکسته نشده می‌دهد.

وی افزود: گازپروم {مطابق با} تقاضا بلعیدن‌کنندگان ecu برای رقم یادشده، بنزین روسیه را برای ترانزیت اجتناب کرده اند طریق ناخوشایند اوکراین طبق همان قدیمی صادر کرده است.

بر مقدمه این گزارش، تقاضا کشورهای ecu در اوایل ماه مارس سال جاری میلادی به بالاترین مرحله یعنی ۱۰۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار میلیون متر تاس رسیده بود.

ecu‌ها روز شنبه (سوم اردیبهشت‌ماه) تقاضا بدست آمده ۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار متر تاس بنزین کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ برابر کمتر اجتناب کرده اند عرضه تمدید شده‌مدت برای ترانزیت بنزین اجتناب کرده اند طریق اوکراین (حدود ۱۰۹.۵ میلیون متر تاس در روز) است را تقاضا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید