در جاری این سیستم‌ریزی برای تغییر ایران به قطب گلوله کردن وب در جهان هستیم/ حفاظت اجتناب کرده اند گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح تعرفه های وب


در حال برنامه‌ریزی برای تبدیل ایران به قطب توزیع اینترنت در منطقه هستیم 625x500 - در حال برنامه‌ریزی برای تبدیل ایران به قطب توزیع اینترنت در منطقه هستیم/ دفاع از گرانی و اصلاح تعرفه های اینترنت

به گزارش خبرگزاری شبستان، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها ساعت شب قبلی (دوشنبه ۵ اردیبهشت) در گفتگوی ویژه خبری جامعه ۲ سیما همراه خود دقیق اینکه در دنیا بار بی نظیر وب بر دوش وب تدریجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتا در حالت ساکن اجتناب کرده اند وب تدریجی استفاده می‌کنند، اظهار داشت: وب در کنار {به دلیل} وابستگی به فرکانس رادیویی، دارای محدودیت‌هایی است. نگاه به گذشته سرمایه‌گذاری درستی برای رشد وب تدریجی انجام نشده  را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار آن روی جامعه وب در کنار آمده کدام ممکن است کشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت مورد نیاز را {به دلیل} محدودیت فرکانس‌ها ندارد. خصوصا در دوران شیوع کرونا کدام ممکن است مسکن افراد به فناوری تکیه کن شد، این بار بیش اجتناب کرده اند قبلی به اپراتورها تحمیل شد.

زارع‌پور همراه خود ردیابی به اینکه تکنولوژی فیبرنوری، بخش فناوری را به همان اندازه سال‌ها بیمه خواهد کرد، اظهار داشت: ما یادآور گذشتگان اجتناب کرده اند جدا رشد فیبرنوری رفتن نکردیم از اعتقاد داریم مدل شفابخش ملت در بخش فناوری، رشد فیبرنوری است. خوب بسته حمایتی برای بسیاری که {در این} بخش ورزش می‌کنند، فراهم کرده‌ایم. به این تعیین کنید کدام ممکن است اگر اپراتورها {در این} سرمایه گذاری همراهی کنند، مقامات بخشی اجتناب کرده اند سهم شخصی اجتناب کرده اند درآمد اپراتورها را به همان اندازه ۵ سال اکتسابی نکند.

وی همراه خود دقیق اینکه معتقدم نهضت فیبرکشی باید در ملت سرزنده شود. اکنون خواستن بی نظیر افراد ارتباطات پرسرعت است کدام ممکن است ما شناخته شده به عنوان حق افراد به آن است به نظر می رسید می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای بدست آوردن به این حق امتحان شده کنیم، اظهار داشت: در قوانین بودجه بندی آمده کدام ممکن است همه تجهیزات‌ها مکلف شدند کدام ممکن است هرگونه زیرساختی کدام ممکن است در اختیارشان است را طبق تعرفه ای کدام ممکن است کمیسیون ترتیب مقررات ادعا می تنبل در اختیار بخش شخصی بگذارند. اسفند ۱۴۰۰ توانستیم برای قدم اول ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری را واگذار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بیش اجتناب کرده اند ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ فیبرنوری را واگذار کرده‌ایم.

وی کسب اطلاعات در مورد جامعه سراسری داده ها اظهار داشت: جامعه سراسری داده ها خوب جامعه پرسرعت، همراه خود استاندارد، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه است کدام ممکن است خدماتی در بستر آن به افراد حاضر می‌شود. برخی افراد اعتقاد دارند اگر جامعه سراسری داده ها راه بیفتد، ورود‌ آنها به وب برداشتن می‌شود، مسولان نیز می‌گویند کدام ممکن است راه‌اندازی این جامعه نشدنی است، ما قصد داریم این ۲ زاویه را عوض کنیم. کارگروهی برای افزایش جامعه سراسری داده ها تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه کنون ۲۸ مونتاژ برگزار کرده‌ایم. اکنون معمول سرعت وب در بخش در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی تعدادی از ۱۰ مگابیت‌برثانیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالیست کدام ممکن است جستجو در سرعت‌های تعدادی از ۱۰۰ مگابیت‌برثانیه هستیم. قصد داریم همراه خود رشد فیبرنوری، وب همراه خود سرعت‌های خوب گیگابیت بر ثانیه را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهیم.

زارع‌پور همراه خود دقیق اینکه حاضر خدمت، اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش‌های جامعه سراسری داده ها است، اظهار داشت: در بخش شرکت ها، زیرساخت‌های خوبی فراهم شده به همان اندازه مقامات را به ۱ آیکون در گوشی تلفن در کنار افراد تغییر تنبل. در قوانین بودجه ۱۴۰۱ بند قانونی پیش‌سوراخ بینی شد کدام ممکن است بر مقدمه آن کلیه تجهیزات‌ها مهلت دارند به همان اندازه شهریور ماه، پنجره واحد شرکت ها شخصی را پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ارتباطات نیز دی ماه پنجره واحد خوب را راه‌اندازی تنبل به همان اندازه مشتریان همراه خود خوب بار ورود به به این پنجره واحد سراسری، بتوانند به همه شرکت ها دولتی کف دست پیدا کنند. یکی اجتناب کرده اند آرزوهای نظام اجرایی است کدام ممکن است این پنجره راه‌اندازی شود. تاکنون اپراتورهای ارتباطی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار در ملت داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ارتباطات قصد دارد اپراتورهای خدمت‌رسان را نیز راه‌اندازی تنبل به همان اندازه شرکت ها باکیفیتی به افراد حاضر شود.

وزیر ارتباطات کسب اطلاعات در مورد اصلاح تعرفه وب اظهار داشت: لایه اول وب توسط دست بخش شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مقامات تعهد تامین دارایی ها یادآور باندهای فرکانسی را داریم. فرکانس‌هایی کدام ممکن است نگاه به گذشته واگذار شده اکنون به سطح اشباع رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است سال قبلی، ما باند فرکانسی ۲۳۰۰ را به اپراتورها واگذار کردیم. آنها مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این قابلیت به واردات از کیت خواستن دارند. اپراتورها در جلساتی کدام ممکن است همراه خود ما برگزار کردند ادعا داشتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۵ سال در گذشته همه عامل پرهزینه شده علاوه بر این تعرفه‌های وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر حدس و گمان به رشد‌ای در بخش وب صورت گیرد، تعرفه‌ها باید اصلاح شوند.

زارع‌پور همراه خود دقیق اینکه طبق مصوبه کمیسیون ترتیب مقررات ارتباطات، آنها اجازه یافتند کدام ممکن است برخی بسته‌ها را بردن کنند با این حال برای افزایش تعرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بسته‌ها، باید وب را رشد دهند، توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم برای رشد بیاورید به همان اندازه اگر همه عامل ارزان بود، قیمت‎‌های جدید را ادعا کنند،‌ اظهار داشت: توقع ما اینجا است کدام ممکن است در کل سه سال بلند مدت، سرعت وب در ملت ۲ برابر شود، محافظت فناوری چهارم وب در ملت به نزدیک ۱۰۰ نسبت برسد، فناوری‌‎های آتی تلفن در کنار یادآور ۵G افزایش پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ نسبت افراد تحمل محافظت این تکنولوژی قرار بگیرند. شناخته شده به عنوان مشاور افراد باید اجتناب کرده اند حقوق آنها حفاظت کنیم. هر افزایش قیمتی منوط به افزایش استاندارد جامعه است.

زارع‌پور کسب اطلاعات در مورد خودکفایی در از کیت محلی بخش ارتباطات اظهار داشت: در برخی بخش‌ها یادآور مودم، کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داک توانسته‌ایم به پیشرفت‌های خوبی کف دست پیدا کنیم. حدود ۶ ماه است کدام ممکن است می‌توانیم فیبرکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرات آن را در زیر آب‌های اقیانوس انجام دهیم. حتی مجموعه‌های شخصی توانسته‌اند قراردادهای در سراسر جهان {در این} بخش امضا کنند.

وزیر ارتباطات همراه خود دقیق اینکه قابلیت‌های پشتیان برای ارتباطات ملت درنظر گرفته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همراهی تجهیزات‌های ذیصلاح ۵۰ نسبت به قابلیت وب ملت اضافه کردیم، اظهار داشت: اکنون {به دلیل} امتیازات اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه قطعی‌هایی داریم با این حال افراد آن را بافت نمی‌کنند از قابلیت‌های می خواست متفاوت شده‌اند. ۵۰ نسبت به قابلیت ترانزیتی ملت افزوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری این سیستم‌ریزی برای تغییر جمهوری اسلامی ایران به قطب گلوله کردن وب در جهان هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید